Moje ciepło 2023 – warunki otrzymania dotacji do pompy ciepła

Rok 2023 przynosi z sobą wiele zmian i nowych wyzwań, ale również otwiera szanse wsparcia finansowego wsparcia dla osób, które chcą zainwestować w nowe źródło ciepła. Program „Moje Ciepło” stał się przedmiotem zainteresowania oraz gorącej dyskusji wśród wielu mieszkańców. Dotacje to sposób zarówno na obniżenie rachunków za ogrzewanie, jak i kształtowanie przyszłości naszego otoczenia. W tym poradniku opowiemy, jak wygląda uzyskanie dofinansowania do montażu pompy ciepła.

Czym jest program Moje Ciepło 2023?

Program priorytetowy „Moje Ciepło”, realizowany jest ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej Funduszu Modernizacyjnego i stanowi konkretną odpowiedź na współczesne potrzeby indywidualnych inwestorów. Dedykowany jest przede wszystkim dla osób fizycznych, dążących do zrównoważonego podejścia w sferze ekologii oraz ekonomii.

Celem programu jest wsparcie zakupu i montażu pompy ciepła podczas budowy budynku mieszkalnego. Dzięki temu inwestorzy wymieniają nieodnawialną energię pierwotną opartą o paliwa kopalne na rzecz odnawialnych źródeł energii. Promowanie pomp ciepła, przyczynia się bowiem do propagowania ekologicznych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania oraz wzmacniania roli energii ze źródeł odnawialnych.

Kto jest organizatorem programu Moje Ciepło?

Rolę organizatora programu Moje Ciepło pełni Unia Europejska, natomiast koordynatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaangażowanie NFOŚiGW wspiera jednostkowych inwestorów w zakresie ekologicznych i efektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Unią Europejską stwarzają platformę dla tych, którzy aspirują do zrównoważonego podejścia do ogrzewania. Niosą tym samym wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i realizuje cele związane z większą ochroną środowiska naturalnego.

Warunki programu Moje Ciepło

Warunkiem, który należy spełnić w celu otrzymania dotacji na pompę ciepła z programu „Moje Ciepło” jest posiadanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Musi to być nowo wybudowany budynek mieszkalny, na który nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) przeznaczonej na cele ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej musi mieścić się w określonych limitach.

Dla wniosków złożonych w 2023 roku wskaźnik ten nie może przekroczyć 55 kWh/m2 rocznie. Tym samym, dotacje przyznawane są wyłącznie właścicielom nowych budynków, które charakteryzują się wysokim stopniem energooszczędności, zgodnie z założeniami programu w celu walki z nieefektywnymi źródłami ciepła.

Obszary dofinansowania w ramach programu Moje Ciepło

W ramach programu „Moje Ciepło” istnieją określone obszary dofinansowania. Dotyczą one pomp ciepła wykorzystywanych w celach ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Oto szczegóły dotyczące obszarów dofinansowania:

1. Rodzaje pomp ciepła objęte dofinansowaniem:

 • Powietrzna pompa ciepła typu powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
 • Pompa ciepła gruntowa typu grunt-woda, woda-woda

2. Zastosowanie pomp ciepła:

 • Ogrzewanie domu.
 • Ogrzewanie domu oraz przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.

3. Wyłączenie:

Pompa ciepła pracująca wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej nie jest objęta programem dofinansowania. We wniosku należy uwzględnić informację na temat celu eksploatacji pompy ciepła.

Program Moje Ciepło a minimalna klasa efektywności energetycznej

Warto też pamiętać, że wybrana pompa ciepła powinna spełniać określone kryteria. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach funduszu modernizacyjnego udostępnia środki wyłącznie dla projektów instalacji pomp ciepła spełniających wymagania względem efektywności.

Celem jest walka z nieefektywnymi źródłami ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Źródła ciepła, które objęte są dotacją, muszą spełniać następujące kryteria:

Wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej:

– Dla powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda. Minimalna klasa efektywności energetycznej urządzenia ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C. Oznacza to, że nie każda pompa ciepła wpisuje się w założenia programu.

Pompy ciepła Midea – oferowane przez nas jednostki

allinone-midea-foto

ALL IN ONE

5. Dodatkowe wymaganie dla pomp ciepła typu powietrze/powietrze:

– Pompa ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku musi posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

6. Potwierdzenie klasy urządzenia:

– Klasy urządzeń (A++ lub A+) muszą być potwierdzone za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią załączniki do programu. Ma to na celu poinformowanie o finalnym zużyciu energii przez pompę ciepła.

Warto pamiętać, że urządzenia objęte dofinansowaniem muszą spełniać określone standardy efektywności energetycznej, a także zastosowania. Warunki te mają na celu zapewnienie, że wsparcie finansowe trafia do inwestycji, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zamieniając tradycyjne sposoby ogrzewania na paliwo stałe.

Program Moje Ciepło zobowiązuje się do pokrycia kosztów kwalifikowanych na zakup pompy ciepła. Oznacza to, że Beneficjentami programu są osoby, które potrzebują dofinansowania do nabycia i montażu pompy ciepła. W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieje określony budżet w ramach Moje Ciepło. Wsparcie jest dostępne do momentu wyczerpania dedykowanej puli środków.

W razie wątpliwości warto zajrzeć na stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można tam znaleźć dokładną definicję kosztów kwalifikowanych, status wyczerpania dedykowanej puli środków i informacje o oczekiwanym, finalnym zużyciu energii przez pompę ciepła.

Jak złożyć wniosek do programu Moje Ciepło?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło”, należy postępować zgodnie z określonymi wytycznymi. Poniżej znajduje się lista kroków oraz wymaganych dokumentów, które powinieneś załączyć do swojego wniosku:

 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy (jeśli jest dostępne).
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli dotyczy).
 • Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej.
 • Protokół odbioru (załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”).
 • Faktura lub równorzędny dokument księgowy potwierdzający zakup i montaż pompy ciepła.
 • Potwierdzenie dokonania płatności za pompę ciepła, co zalicza się do kosztów kwalifikowanych, które są objęte dotacją.
 • Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.
 •  Oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku (jeśli dotyczy).
 • Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) (jeśli dotyczy).
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy).
 • Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym (jeśli dotyczy).
 • Inny dokument, np. dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła (jeśli dotyczy).

Program Moje Ciepło – dalsze etapy składania wniosków

Program Moje Ciepło 2023 - dalsze etapy składania wniosków

1. Zaloguj się do Generatora Wniosków:

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło” można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków. Odszukaj odpowiednią stronę lub platformę internetową, gdzie dostępny jest ten generator.

2. Wypełnij formularz wniosku:

Wypełnij elektroniczny formularz wniosku, podając wszelkie wymagane informacje, takie jak dane osobowe, informacje o budynku, zakres projektów instalacji pomp ciepła itp.

3. Załącz wymagane dokumenty:

Do wniosku załącz skany lub dokumenty elektroniczne wszystkich wymaganych dokumentów, które są wymienione powyżej.

4. Złóż wniosek:

Po wypełnieniu formularza i załączeniu wszystkich dokumentów, zatwierdź wniosek poprzez odpowiedni przycisk.

5. Oczekiwanie na wydanie decyzji:

Po złożeniu wniosku, oczekuj na odpowiedź od instytucji odpowiedzialnej za program. W przypadku pozytywnej decyzji, otrzymasz informacje dotyczące dalszych kroków.

Pamiętaj, że procedury i kroki mogą różnić się w zależności od aktualnych wytycznych i platformy do składania wniosków. Dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z oficjalnymi źródłami informacji i instrukcjami dostępnymi na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Program „Moje Ciepło” jest skierowany do określonej grupy beneficjentów, którzy spełniają pewne kryteria dotyczące swoich budynków mieszkalnych oraz daty zakończenia budowy. Z dofinansowania mogą skorzystać:

1. Właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych: Program adresowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Biorą pod uwagę różne typy budynków, takie jak budynki wolnostojące, bliźniacze, szeregowe lub grupowe.

2. Budynki o podwyższonym standardzie energetycznym: Domy, do których można ubiegać się o dofinansowanie, muszą spełniać wymagania dotyczące podwyższonego standardu energetycznego. Oznacza to, że budynki te są projektowane i budowane z myślą o efektywności energetycznej, co może obejmować lepszą izolację, bardziej zaawansowane systemy ogrzewania i chłodzenia, panele fotowoltaiczne itp.

3. Nowe budynki: Beneficjenci mogą skorzystać z programu, jeśli ich budynki mieszkalne są uważane za nowe. Budynek uważany jest za nowy, jeśli w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

4. Właściciele budynków, którzy złożyli zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie po 1 stycznia 2021 r.: Osoby, które złożyły zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie swojego budynku po 1 stycznia 2021 r., także mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła w swoim jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Warto zaznaczyć, że te wytyczne są ogólne i mogą ulec zmianie w zależności od obowiązujących przepisów i programu. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z programu „Moje Ciepło”, zalecamy skonsultowanie się z oficjalnymi źródłami informacji lub instytucjami odpowiedzialnymi za realizację tego programu w celu uzyskania dokładnych i aktualnych informacji dotyczących kwalifikacji i procedur aplikacyjnych.

Dofinansowanie na montaż pompy ciepła – ile można zyskać?

Dofinansowanie na montaż pompy-ile można zyskać?

W ramach programu „Moje Ciepło” możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na zakup i montaż pompy ciepła. Wysokość tej dotacji zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj pompy ciepła, posiadanie karty dużej rodziny oraz typ inwestycji.

Pompy ciepła gruntowe to dofinansowanie maksymalnie 21 000 zł, urządzenia typu powietrze-powietrze oraz powietrze-woda – do 7 000 zł (30% podstawowa opcja, 45% z kartą dużej rodziny)

Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat możliwego dofinansowania:

1. Wielkość dotacji: Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji, która stanowi od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

2. Kwoty dotacji: Rzeczywista kwota uzależniona będzie od kosztów inwestycji i procentowej stawki dotacji, którą otrzymają.

3. Karta dużej rodziny: Osoby fizyczne posiadające kartę dużej rodziny mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe. Dokładna kwota dotacji może być wyższa niż podane wcześniej zakresy, w zależności od indywidualnych warunków i kryteriów programu.

4. Typ pompy ciepła: Osoby składające wniosek o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła mogą liczyć na najwyższe wsparcie finansowe. W przypadku powietrznej pompy ciepła dofinansowanie jest niższe; natomiast w przypadku gruntowej pompy ciepła, która jest znacznie droższa, Fundusz przeiwduje wyższe wsparcie finansowe.

Warto zauważyć, że budżet programu „Moje Ciepło” wynosi 600 mln złotych, co oznacza, że uzyskanie dotacji jest możliwe do momentu wyczerpania dedykowanej puli środków. Dlatego też, jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z tego programu, warto skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub agencjami odpowiedzialnymi za jego realizację, aby uzyskać dokładne informacje na temat aktualnych stawek dotacji, warunków aplikacji i dostępności środków.

Program Moje Ciepło 2023 – podsumowanie

Na zakończenie warto podkreślić, że inicjatywa programu Moje Ciepło 2023 otwiera nowe perspektywy dla właścicieli domów, dążących do ekologicznego i efektywnego ogrzewania. Organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program skupia się na wspieraniu inwestorów poprzez dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła. Kluczowym kryterium jest wysoki standard energetyczny budynku, co stanowi wyraz zaangażowania w redukcję emisji i promocję odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza gruntowych pomp ciepła.

Pamiętajmy, że program nie obejmuje właścicieli, którzy złożyli dokumenty związane z zakończeniem budowy lub pozwoleniem na użytkowanie domu przed 1 stycznia 2021 roku. To ważne wytyczne, które wpisują się w dążenie do wspierania nowych budynków charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną.

Program Moje Ciepło 2023 stanowi zatem istotny krok w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia, zachęcając do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jakim jest pompa ciepła.

Zacznij oszczędzać
– zamów bezpłatną wycenę

tomasz-tylikowski-pompy-ciepla-002
Program czyste powietrze - warunki dotacji2023